Банер

КАСКО-Метр: пропозиція для заощадливих

КАСКО метр кілометр

Страхова компанія “Рідна” пропонує автострахування КАСКО з передплаченим пробігом.

Переваги страхової програми:
- Покриття усіх ризиків (повне КАСКО)
- Знижена ціна страховки
- Оплата частинами
- Без встановлення додаткових техзасобів

Дізнавайтеся подробиці та замовляйте страховку за телефоном/viber:

+38(067)3427090

До уваги акціонерів СК "Рідна"

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 05 грудня 2012р. о 16.00 за адресою 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 12-А, кб. № 1

Реєстрація акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Рідна» для участі в позачергових загальних зборах відбудеться 05 грудня 2012 року з 15.50 до 16.00 годин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах 29 листопада 2012 року на 24.00 годину.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.

  2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.

  3. Про затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за 2012 рік.

Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами та документами, щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Рідна»:

Місце ознайомлення: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 12-А кб. 1, у робочі дні, робочий час з 09.00-17.00, а в день проведення позачергових Загальних зборів – у місці їх проведення, телефон для довідок 044-425-12-90. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: Скоробагатько Д.П.

Пропозиції щодо порядку денного позачергових загальних зборів товариства подаються в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до проведення позачергових Загальних зборів із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій Раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 12-А, кб. № 1.

Правління

044-425-12-90