Банер

автоцивілкаОстерігайтесь шахраїв!

Увага! Власники автомобілів, чи знаєте ви, що багато полісів “автоцивілки”, придбаних у сумнівних продавців або навіть у страхових компаніях, недійсні?

Не зволікайте, перевірте чинність свого полісу ОСАЦВ на сайті МТСБУ просто зараз!

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наказом Голови Правлiння АТ(приватне) «СК «РIДНА» № 1 вiд 10.01.2014р. звiльнено 10.01.2014р. Березинець Олену Трохимiвну з посади головного бухгалтера.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.05.2013р. по 10.01.2014р. (228 днiв).

Звiльнена за угодою сторiн п. 1. ст.36 КЗпПУ згiдно наказу Голови Правлiння № 1 вiд 10.01.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом Голови Правлiння АТ(приватне) «СК «РIДНА» № 2 вiд 10.01.2014р. призначено:
Козлову Юлiю Миколаївну на посаду головного бухгалтера. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства.

Строк, на який призначено особу: з 13.01.2014р. безстроково (випробувальний термiн 3 мiсяцi).

Голова Правлiння Невшупа Лариса Володимирiвна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повний текст документу