Відповідальність лікарів

Захист від помилок

Добровільне страхування відповідальності лікарів та медичних закладів передбачає відшкодування шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб, враховуючи моральну шкоду та матеріальні збитки, під час виконання професійних обов’язків медичними працівниками: консультантами, лікарями, керівниками клінік.

Договір страхування укладається з медичними працівниками, клініками, медичними навчальними закладами України.

Питання - відповідь

Що саме можна застрахувати за договором страхування відповідальності лікарів:

- нанесення шкоди здоров'ю через ненавмисні помилкові дії медпрацівника при діагностиці або лікуванні;
- смерть хворого через ненавмисні помилкові дії лікаря;
- інші ситуації з нанесенням шкоди, що виникли в результаті помилки медпрацівника.

Страховим випадком за даним видом страхування є настання події, передбаченої договором страхування, що безпосередньо пов’язано з обов’язком страховика здійснити страхову виплату в розмірі повної або часткової компенсації шкоди, заподіяної життю і здоров’ю громадянина (пацієнта) унаслідок ненавмисних помилок страхувальника при наданні медичної допомоги, не пов’язаних із халатним або недбалим виконанням професійних обов’язків.

Страховий випадок за договором:

- смерть;

- інвалідність;

- тимчасова непрацездатність.

При доведеному настанні страхового випадку може виплачуватися відшкодування за наступними пунктами:

- втрата заробітку внаслідок непрацездатності через пошкодження здоров'я;
- витрати, необхідні для відновлення здоров'я;
- втрата частини постійного доходу непрацездатними утриманцями потерпілого в результаті його смерті;
- витрати на поховання;
- відшкодування моральної шкоди.

Страхування відповідальності медичних закладів і працівників при настанні страхового ризику також відшкодовує витрати, пов'язані зі з'ясуванням деталей справи, і витрати на судові розгляди.

Вартість залежить від обраних умов, специфіки роботи лікаря чи медустанови, терміну страхування, франшизи, страхової суми та інших чинників.

 

Страхова сума встановлюється за згодою сторін

Для укладання договору страхування професійної відповідальності лікарів пропонуємо:

- звернутися за тел.

(095) 696-45-43;

(044) 425-12-90

контактна особа – Оксана Тупчієнко

Для укладення договору страхування необхідно буде заповнити заяву на страхування і вказати основні напрямки діяльності медичного закладу, кількість медичного персоналу, необхідну суму страхового покриття.

На сьогодні в Україні страхування професійної відповідальності медичних працівників здійснюється в добровільній формі на підставі Закону України «Про страхування». Розглядається можливість зробити його обов'язковим.

В Україні здійснюється обов’язкове страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ.

 

5-7 пацієнтів помирають від лікарських помилок

а інвалідами щодня стають 25-30 людей, хоча відповідної офіційної статистики в нашій країні немає.
Лікарські помилки в Україні стаються з причин недосконалості або недостатності медикаментів чи медичного обладнання, через недостатню кваліфікацію медичного персоналу, неправильне діагностування чи рекомендації. Також вони можуть виникати через особ­ливості організму пацієнта, неналежне інформування лікаря про всі важливі обставини стану здоров’я або ж його недбалість і неналежне виконання настанов під час лікування.
Досить часто лікарська помилка має місце там, де немає нормативного регулювання в цілому (відсутність клінічних настанов, медичних стандартів та клінічних протоколів) або таке регулювання є застарілим та потребує доопрацювання, відсутність доступу до сучасних та ефективних медичних технологій, недостатнє вивчення нових та/або рідкісних хвороб медичною наукою тощо.

Запобігати лікарським помилкам мають протоколи лікування, проте навіть чітке їх дотримання не може на 100 % убезпечити від негативних наслідків.

Допомогти здолати наслідки можливих помилок допоможе страхування.