Перед третіми особами

Відповідальність під захистом

Страхування відповідальності фізичних та юридичних осіб перед третіми особами — це страховий захист від шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та / або майну третіх осіб страхувальником.

СК "Рідна" пропонує широкий вибір страхових продуктів, як з обов'язкових, так і добровільних видів страхування відповідальності перед третіми особами.

Для кожного клієнта підбираємо найбільш відповідний та доступний страховий захист.

Страхові продукти

Страхування IT компаній в Україні є досить рідкісним . Але якщо бізнес працює із закордонними замовниками, то питання страхування відповідальності в IT виникає дуже часто. Іноземні компанії дуже дбайливо ставляться до питання управління ризиками та їх відшкодуванням.

СК «Рідна» покриває такі категорії діяльності:

 • Розробка, супровід, продаж програмного забезпечення;
 • Розробка, продаж, сервісне обслуговування ІТ-обладнання;
 • Project management
  Helpdesk
  WEB-дизайн, розробка сайтів;
 • Системний аналіз
  Обробка та зберігання даних;
 • ІТ-консалтинг, освіта у галузі ІТ

Територія покриття:
Україна, Європейський союз, Східна Європа (не ЄС), Великобританія, США, Канада

Скільки коштує страховка?

Приблизна вартість договору страхування від 1 000 – 1 500 у.о.

Cтрахування відповідальності організатора видовищного заходу за збиток, завданий третім особам під час проведення такого заходу.

До видовищних заходів, організатори яких страхують свою відповідальність перед третіми особами, можуть бути віднесені:
- виставки;
- концерти;
- спортивні змагання;
- циркові вистави;
- шоу-програми;
- ярмарки тощо.

Страхові ризики:
- відповідальність за заподіяну шкоду життю, здоров'ю та або майну третіх осіб

(пожежа, вибух, руйнація конструктивних елементів будівлі (споруди) та декоративних елементів приміщення; травми).

Скільки коштує страховка?
- Від 1 000 грн.
Вартість залежить від обраного ліміту відповідальності, оцінки конкретного ризику (виду заходу, що проводиться, кількості відвідувачів), типу видовищної споруди (відкрита, закрита), умов евакуації та інших обставин.

Страхова сума від 100 000 грн до 10 млн. грн.

Пропонуємо страхування відповідальності бухгалтера за можливі негативні наслідки професійної діяльності.

Страховим випадком є подія, яка відбулась, а саме законно визнаний відповідними державними органами, судом або страхувальником (за погодженням зі страховиком) факт настання відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну майну, а також іншим майновим інтересам третіх осіб, внаслідок надання страхувальником послуг для третіх осіб, які мають явні або приховані недоліки, як наслідок помилкових дій або бездіяльності страхувальника в період дії договору.

Умови страхування

Страхова сума 100 000 грн
Скільки коштує страховка?

Платіж - 2 500 грн (ліміт виплат за одним страховий випадком 25 000 грн.)
Платіж - 4 000 грн (ліміт виплат за одним страховий випадком 50 000 грн.)

Можливе індивідуальне погодження умов страхування.

Страхування відповідальності власників готельно-туристичного комплексу за збиток, завданий третім особам, що тимчасово проживають в готелі і можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності Страхувальника.

Договір страхування орієнтований на:
• готелі;
• кемпінги;
• мотелі;
• оздоровчі комплекси (СПА, бані);
• санаторії;
• будинки відпочинку;
• пансіонати;

Страховий захист діє у межах закріпленої за закладами території і поширюється на проживання, харчування, відпочинок, розваги гостей та відвідувачів тощо.

Страховим випадком є травми будь-якого походження, отримані внаслідок:
- пожежі, вибуху;
- падіння на слизькій підлозі, через погане освітлення, захаращення проходів та інше
- ураження електричним струмом;
- аварій, руйнації будинків, споруд і конструкцій
- стихійних лих, надзвичайних подій.

Скільки коштує страховка?
Вартість полісу від 1 000 грн.

Залежить від виду закладу, ступеня ризику, обраного ліміту відповідальності, видів господарської діяльності та інших умов, що суттєво впливають або можуть вплинути на ступінь ризику.

Страхова сума від 50 000 грн. до 10 млн.грн.

Згідно закону, підприємствам можна замінити перевірки з пожежної безпеки страхуванням.

Механізм такий:
- потрібно замовити аудит пожежної безпеки;
- результат аудиту подати до страхової компанії та укласти відповідний договір страхування;
- страховий поліс надіслати до ДСНС (до 15 листопада).

На період дії договору страхування підприємець звільняється від планових пожежних перевірок. Максимальний термін дії поліса – 10 років для підприємств із низьким ступенем ризику, та 6 років – із середнім.
Страхування є добровільним.

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування відповідальності визначається з урахуванням акта оцінки території та/або об’єкта нерухомості на відповідність вимогам техногенної та пожежної безпеки (аудиту техногенної та пожежної безпеки) та складає для суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб:

- із середнім ступенем ризику – не менше ніж 3000 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день укладання договору страхування відповідальності;
- із незначним ступенем ризику – не менше ніж 2000 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день укладання договору страхування відповідальності.

Страхування відповідальності роботодавця — вид страхування, при якому здійснюється покриття фінансових втрат підприємства, які виникли в результаті компенсації шкоди, заподіяної працівнику при виконанні ним службових обов'язків.

Страхування відповідальності роботодавців покриває два основні ризики: нанесення шкоди життю і здоров'ю співробітників та нанесення шкоди їхньому майну.

Страховик здійснює компенсацію за роботодавця тільки у випадках наявності вини страхувальника.

СК "Рідна" пропонує орендарям офісних і торгових приміщень, а також бізнес-центрам програму страхування відповідальності орендаря за шкоду, заподіяну орендованому майну.
Страхування передбачає відшкодування шкоди, заподіяної як самому орендованому приміщенню (стіни, підлоги, стелі, інженерні комунікації), так і майну, що знаходиться в ньому, в результаті пожежі або залиття водою, що виникли в застрахованому приміщенні з вини орендаря або в результаті його діяльності.
Додатково може бути застрахована відповідальність орендаря за заподіяння шкоди сусіднім приміщенням і майну, що знаходиться в них. Умови договору страхування узгоджуються з орендодавцем. В індивідуальному порядку можемо розглянути більш широкий набір ризиків.

Договір страхування орієнтований як на юридичних осіб, так і фізичних осіб – підприємців які є власниками, орендодавцям або орендарям експлуатованого майна:
- торгівельних центрів;
- офісних, адміністративних будівель, приміщень;
- виробничих, складських приміщень;
- інших нежитлових приміщень.

Страховим випадком є шкода, заподіяна при експлуатації нежитлового приміщення:
- життю і здоров’ю фізичних осіб (смерть, тілесні ушкодження або інші розлади здоров’я, що призвели до зниження або втрати працездатності);
- майну фізичних або юридичних осіб.

Розмір страхового платежу визначається виходячи з розміру страхової суми і величини страхового тарифу, що залежить від вибраного варіанта страхового покриття, строку дії договору страхування, розміру франшизи, характеристик нежитлового приміщення й інших чинників, що впливають на ступінь ризику.

Страхування професійної відповідальності адвокатів – добровільний вид страхування. Застрахувати свою відповідальність можуть адвокати, адвокатські бюро чи об’єднання, єридичні компанії.
Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з його обов’язком відшкодувати збитки, заподіяні майновим інтересам третіх осіб внаслідок неналежного виконання адвокатом своїх обов’язків під час здійснення професійної діяльності.
Якщо Страхувальником виступає юридична особа, то страхуються всі працівники.

Які страхові випадки?
Страховим випадком є підтверджений судовим рішенням, яке набрало законної сили, факт настання відповідальності Страхувальника за завдання збитків Потерпілому, якому Страхувальник надавав послуги на підставі укладеного з ним договору про надання юридичних послуг, у зв’язку з подією, що має ознаки страхової (ненавмисною помилкою, недоглядом тощо).

Скільки коштує страховка?
Вартість залежить від обраного ліміту відповідальності, діяльності адвоката чи юридичної компанії.

 

Cтрахування розроблене для інженерів-проєктувальників, інженерів з технічного нагляду, архітекторів.

Воно передбачає відшкодування третім особам збитків за претензіями та/або позовами, пред’явленими страхувальнику в зв’язку із заподіянням ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі внаслідок настання страхових випадків під час виконання страхувальником своїх професійних обов’язків.

Покриття договору страхування поширюється на збиток, який настав внаслідок наступних подій:

 • помилкового вибору розрахункових навантажень, правил і норм проектування;
 • прорахунків і помилок при використанні правил і норм проектування або проведенні інженерних розрахунків;
 • інших помилок, в т.ч. арифметичних при складанні планів, креслень, специфікацій і проектно-технічної документації, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків;
 • затримок у підготовці або видачі документації замовнику, що призвело до фінансового збитку замовника;
 • невідповідності послуг вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договору про надання послуг.

Страхування відповідальності власника станції технічного обслуговування (СТО) передбачає компенсацію шкоди, завданої майну клієнтів (автомобілю) СТО внаслідок дій чи бездіяння працівників станції.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

Цей вид страхування здійснюється згідно "Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1788 (зі змінами).

Страхувальниками є суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки.

Страховим випадком вважається заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу внаслідок пожежі або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.

Розмір страхової суми встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 75.:

 • для груп об'єктів 1 категорії небезпеки – 11 560 000,00 гривень;
 • для груп об'єктів 2 категорії небезпеки – 4 046 000 гривень;
 • для груп об'єктів 3 категорії – 2 601 000 гривень.

Розмір максимального страхового тарифу у відсотках страхової суми на 12 місяців визначається залежно від категорії небезпеки об'єкта підвищеної небезпеки і становить:

 • для груп об'єктів 1 категорії небезпеки – 0,44 %;
 • для груп об'єктів 2 категорії небезпеки - 0,18 %;
 • для груп об'єктів 3 категорії небезпеки - 0,12 %.

Страхування відповідальності обов’язкове для суб’єктів перевезення небезпечних вантажів і здійснюється на підставі Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року № 733 (зі змінами та доповненнями).

Страхувальник -
юридичні (та фізичні особи) — суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме: відправник, перевізник, одержувач небезпечного вантажу.


Страховим випадком визнається будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу, як це визначено законодавством України.
Страховий тариф визначається Постановою № 733 від 01.06.2002 р. і залежить від класу небезпечного вантажу та транспорту, яким перевозиться вантаж.

Договір може бути укладено як на одне окреме перевезення небезпечного вантажу, так і на строк здійснення Страхувальником партії таких перевезень.

Страхування будівельно-монтажних ризиків – комплексний вид страхування, що забезпечує захист учасників будівництва від ризиків випадкової загибелі або пошкодження об’єктів будівельних робіт, будівельного обладнання, матеріалів, іншого майна, а також цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам. 

Кому потрібне страхування?

Договір страхування необхідний юридичним і фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензію на провадження будівельно-монтажних робіт і є:
- інвесторами;
- замовниками;
- генеральними підрядниками;
- підрядниками;
- субпідрядниками.

Страхуванню підлягають:
- об’єкти будівельно-монтажних робіт;
- будівельні матеріали й конструкції;
- будівельна техніка й обладнання;
- обладнання будівельного майданчика;
- допоміжні споруди;
- майно, що вже перебуває на будівельному майданчику або поблизу його, належить, перебуває на зберіганні або під контролем замовника або підрядника;
- за згодою сторін відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну третіх осіб при проведенні будівельно-монтажних робіт.

Які страхові випадки?

При страхуванні будівельно-монтажних ризиків – пошкодження, загибель або втрата об’єктів будівельно-монтажних робіт або застрахованого майна внаслідок:
- вогневих ризиків (пожежі, удару блискавки, вибуху, падіння пілотованих літальних об’єктів, їхніх уламків або вантажу);
- стихійних явищ або природних небезпек;
- протиправних дій третіх осіб;
- аварійних подій;
- пошкодження водою;
- інших непередбачених і випадкових подій.

Страхова сума  встановлюється у розмірі повної вартості будівельно-монтажних робіт (контрактної вартості будівництва, будівельного обладнання, майна, що передається на страхування).

При страхуванні відповідальності перед третіми особами страховим випадком є виникнення у Страхувальника зобов’язання відшкодувати шкоду, заподіяну при проведенні будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт:
- життю або здоров’ю фізичних осіб: смерть, тілесні ушкодження або інші порушення здоров’я, які призвели до зниження або втрати працездатності;
- майну фізичних або юридичних осіб.

Скільки коштує страховка?

Орієнтовний тариф 0,1%-2,0% від страхової суми.

Розмір страхового платежу залежить від:
- типу споруджуваного об’єкта;
- умов, методів й особливостей проведення будівельно-монтажних робіт;
- страхових ризиків;
- розміру франшизи;
- інших чинників, що впливають на ступінь ризику.


Строк дії договору страхування - період проведення будівельно-монтажних робіт.
Територія дії договору страхування - адреса, за якою проводяться будівельно-монтажні роботи.

Документи, необхідні для укладення договору страхування:
- письмова заява;
- договір підряду (контракту) на проведення будівельно-монтажних робіт;
- ліцензія на провадження будівельно-монтажних робіт;
- зведений (об’єктовий, локальний) кошторис (залежить від масштабів об’єкта будівництва);
- графік проведення робіт;
- генеральний план будівельного майданчика;
- інші документи на запит Страховика.

Додатково можна застрахувати:
• будівельну техніку та устаткування;
• тимчасові будівлі й споруди;
• витрати з розчищення території будівництва після страхового випадку.

Страхування відповідальності охоронних компаній, агентств, охоронців.

Які ризики покриває страховка?
- заподіяння ненавмисної шкоди майну, життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок дій співробітників охоронних компаній;
- інші ризики - додатково.

Які умови страхування?
Франшиза - від 0%

Страхова сума - за згодою сторін.

Вартість полісу - залежно від обраних умов страхування.

Термін страхування - 1 рік.

Страхування від можливих помилок

Помилки трапляються, і часом вони коштують чималих грошей. Страхування відповідальності допоможе уникнути фінансових втрат, якщо раптом виникнуть несподівані проблеми.

За допомогою страхування відповідальності можна компенсувати збитки, які ви комусь завдали. Це заподіяння шкоди здоров'ю, життю, рухомому або нерухомому майну.