НБУ встановив нові вимоги до форми та змісту договорів страхування

Національний банк України визначив особливості укладення страховиками та страховими посередниками договорів страхування зі споживачами, зокрема встановлено нові вимоги до форми та змісту таких договорів.

У договорах страхування передбачається наявність положень, необхідних для сплати страхової премії, отримання страхового відшкодування, подання звернень. Договір страхування, що укладається у формі електронного документа, повинен містити електронні підписи споживача та уповноваженої особи страховика або страхового посередника.

Встановлюються вимоги до форми та змісту договорів страхування, а саме:

  • визначається перелік положень, які не можуть міститися в договорі страхування;
  • вимагається використання в договорі страхування термінології, визначеної законодавством України, та викладення умов договору страхування у відповідних за змістом його розділах;
  • упорядковується порядок надання споживачеві договору страхування (уключаючи договір, укладений у формі електронного документа).

В договорі страхування виключається наявність:

винятків зі страхових випадків та підстав для відмови у здійсненні страхового відшкодування, які дублюють або повторюють страхові ризики або страхові випадки;
обмежень страхування, які вже діють на момент укладення договору страхування.

Ці вимоги не поширюються на договори страхування, особливості укладення яких визначаються Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади або Законом України “Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.