Страхові агенти

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги

(якщо фінансова послуга надається за участю посередників)

з/п

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця

Ідентифікаційний код юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця

Види послуг (діяльності), які має право надавати (здійснювати) посередник, обсяг повноважень такого посередника щодо їх надання (здійснення)

1

Акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний банк»

35810511

проведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів страхування у межах повноважень, передбачених договором

2

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ»

38272117

проведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів страхування у межах повноважень, передбачених договором

3

Київська філія Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія Аско-Донбас Північний»

38550256

проведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів страхування у межах повноважень, передбачених договором

4

Акціонерне товариство «Полікомбанк»

19356610

проведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів страхування у межах повноважень, передбачених договором

5

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант»

32382598

проведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів страхування у межах повноважень, передбачених договором

6

Товариство з обмеженою відповідальністю «Еншурія Оперейшнз Україна»

43812574

проведення роботи, пов’язаної з виконанням договорів страхування (зобов’язання по наданню послуг з організації сервісного та медичного обслуговування, надання іншої, передбаченої договорами страхування, допомоги застрахованим особам при настанні страхових випадків за кордоном України)

7

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Ассістанс Україна»

40973154

проведення роботи, пов’язаної з виконанням договорів страхування (забезпечення організації, надання застрахованим особам медичної, іншої допомоги при настанні страхового випадку; здійснення іншої діяльності у межах повноважень, передбачених договором)

8

Фізична особа – підприємець

Баран Олег Ігорович

3081516631

проведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів страхування у межах повноважень, передбачених договором

9

Фізична особа – підприємець Мусійко Людмила Олегівна

2852716420

проведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів страхування у межах повноважень, передбачених договором

У разі укладання договору про надання фінансових послуг (договору страхування) від імені Товариства страховим посередником, клієнту перед укладання такого договору надається інформація про особу, яка надає відповідні посередницькі послуги