Фінансова звітність за 2023 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 р

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 р

Звіт про власний капітал 2023 р

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за МСФЗ на 31 12 2023 

Звіт про управління (звіт керівництва) за 2023 рік

Консультаційний висновок щодо консультації з впровадження МСФЗ 17 станом на 31.12.2022 р

Консультаційний висновок щодо консультації з впровадження МСФЗ 17 станом на 31.12.2023 р

ЗВІТ незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2023 рік

Фінансова звітність за 3 квартал 2023 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2023

Звіт про власний капітал за 9 місяців 2023

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2023

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2023

Звіт про управління (звіт керівника) за 9 місяців 2023 рік

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за МСФЗ на 30 09 2023

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року (част. 1) (част.2) (част. 3) (част. 4)

Фінансова звітність за I півріччя 2023 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2023

Звіт про власний капітал за перше півріччя 2023

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за перше півріччя 2023

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за перше півріччя 2023

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за МСФЗ на 30 06 2023 (част.1)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за МСФЗ на 30 06 2023 (част.2)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023

Звіт про управління (звіт керівника) за I півріччя 2023 року

Фінансова звітність за I квартал 2023 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2023

Звіт про власний капітал за 1 квартал 2023

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2023

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2023

Звіт про управління (звіт керівника) за 1 квартал 2023

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за МСФЗ на 31.03.2023

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023

Фінансова звітність за 2022 рік

Фінансова звітність за 2022 рік

У зв’язку з оновленням пакету фінансової звітності Компанії за 2022 рік, а саме розширення розкриттів у примітках до фінансової звітності, надаємо оновлений пакет фінансової звітності та оновлений звіт незалежного аудитора за цей період

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за МСФЗ на 31.12.2022

Звіт про управління (звіт керівника) за 2022 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за 2022 рік (частина 1, частина 2, частина 3)

Звіт незалежного аудитора (оновлений)

Звіт з надання впевненості за 2022 рік (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6, частина 7, частина 8, частина 9)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

Фінансова звітність за 9 місяців 2022 року

Баланс - Звіт про фінансовий стан на 30.09.2022

Звіт про власний капітал на 30.09.2022

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2022

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2022

Звіт про управління (звіт керівника) за 9 місяців 2022

Розкриття інформації за Міжнародними стандартами фінансової звітності на 30.09.2022

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022

Фінансова звітність за I півріччя 2022 року

Баланс - Звіт про фінансовий стан на 30.06.2022

Звіт про власний капітал на 30.06.2022

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за І півріччя 2022 року

Звіт про фінансові результати за за І півріччя 2022 року

Звіт про управління (Звіт керівника) за І півріччя 2022 року

Розкриття інформації за Міжнародними стандартами фінансової звітності за І півріччя 2022 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022

Фінансова звітність за I квартал 2022 року

Баланс - Звіт про фінансовий стан на 31.03.2022

Звіт про власний капітал на 31.03.2022

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за І квартал 2022 року

Звіт про фінансові результати за за І квартал 2022 року

Звіт про управління (Звіт керівника) за І квартал 2022 року

Розкриття інформації за Міжнародними стандартами фінансової звітності за І квартал 2022 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022

Фінансова звітність за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за  2014 р.

Звіт про власний капітал за 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за Міжнародними стандартами фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія "РІДНА" за 2014 р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „РІДНА” за 2014 р.

Аудиторський звіт незалежного аудитора спеціального призначення про звітні дані страховика Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „РІДНА” за 2014

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „РІДНА” за 2014

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (част.1, част.2)