Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента:

 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (2021 р.)

(Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

Електронний підпис до Додатку 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)
– Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (2021 р.)