Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (2022 р):

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів (Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

Електронний підпис до Особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (2022 р): Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)