Добровільні види страхування

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»)

Добровільне страхування від нещасних випадків

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Добровільне страхування фінансових ризиків

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

Добровільне страхування медичних витрат

Добровільне страхування залізничного транспорту

Добровільне страхування повітряного транспорту

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Добровільне страхування інвестицій

Добровільне страхування судових витрат

Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків

Добровільне страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги

Обов'язкові види страхування

Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації

Обов’язкове страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою

Обов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

Обов’язкове страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів