Приватні виконавці

Приватні виконавці

Згідно законодавства, приватний виконавець зобов’язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед третіми особами та поновити договір страхування на новий строк не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення його дії.

СК “Рідна” першою на страховому ринку розпочала страхувати професійну відповідальність приватних виконавців та розробила найбільш оптимальні та відповідні страхові програми.

Питання - відповідь

Вартість полісу страхування приватних виконавців – від 1005 грн.

Залежить від обраної страхової суми, стажу роботи, франшизи тощо.

Мінімальний розмір страхової суми має становити 10 (десять) % загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 000 (однієї тисячі) мінімальних розмірів заробітної плати (6 700 000 грн).

Вчинення неумисних дій або помилки страхувальника (приватного виконавця)

Страховим випадком є подія, з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити страхову виплату. Заявлена подія визнається страховим випадком за одночасної наявності наступних умов:

- подія мала місце протягом строку дії договору;

- наявний причинно-наслідковий зв’язок між здійсненням страхувальником діяльності приватного виконавця і заподіянням шкоди третій особі;

- вимога (претензія) третьої особи про відшкодування заподіяної страхувальником шкоди була заявлена в письмовій формі протягом строку дії договору;

- факт заподіяння шкоди третій особі є обґрунтованим і доведеним належними доказами.

Заповнити заяву на страхування та надіслати її на e-mail ol@sk-ridna.com.ua

- звернутися за тел.: (095) 696-45-43; (044) 425-12-90

на e-mail ol@sk-ridna.com.ua

контактна особа – Оксана Тупчієнко

Для укладання договору страхування приватних виконавців необхідно надати такі документи:

- паспорт;

- ідентифікаційний номер;

- посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця

Приватний виконавець відповідно до вимог статті 24 прийнятого Верховною Радою України 2 червня 2016 року Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», зобов’язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед третіми особами.

Знижка 10% на добровільне страхуванння

Програма лояльності для приватних виконавців: скористайтеся персональною знижкою до 10% на добровільні види страхування.

Дізнавайтеся подробиці у наших фахівців зі страхування