Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року