У чому різниця між обов’язковим та добровільним страхуванням?

Низький рівень страхової грамотності українського суспільства викликає певні непорозуміння, а подекуди викликає конфлікти та повне несприйняття страхових послуг як таких.
Зокрема, як показують обговорення у соцмережах та особистому спілкуванні, для багатьох людей страхування тотожне ж примусом. Це дивно, адже серед розмаїття страхових послуг “примусових” тобто обов’язкових не так і багато.
То ж давайте розберемося, які види страхування обов’язкові та чим вони відрізняються від добровільних.

Згідно з вимогами внутрішнього законодавства України страхування може проводитись в обов’язковій і добровільній формах.

Обов’язкове страхування встановлює держава з метою захисту інтересів не лише окремих страхувальників, а й суспільства в цілому. Це визначальна відмінність.
Для здійснення обов’язкового страхування уряд встановлює порядок і правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування, максимальні розміри страхових сум, тарифи та методику актуарних розрахунків.

Наприклад, серед видів обов’язкового страхування є такі:

– страхування відповідальності власників транспортних засобів (“автоцивілка”);
– особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
– авіаційне страхування цивільної авіації;
– страхування власників зброї;
– страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування
– страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
– страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
– страхування об’єктів космічної діяльності;
– страхування ліній електропередач та ін.

Здійснення обов’язкових видів страхування, які не передбачені страховим законодавством, забороняється. Право на здійснення обов’язкових видів страхування може отримати будь-який страховик відповідно до ліцензії.

Для обов’язкового страхування характерно:

– страхові відносини виникають на основі закону, який встановлює перелік об’єктів, що підлягають обов’язковому страхуванню; обсяг страхової відповідальності; рівень або норми страхового забезпечення; порядок визначення тарифних ставок або середні розміри цих ставок; періодичність внесення страхових платежів; основні права страховика і страхувальника.
– обов’язкове страхування автоматично поширюється на об’єкти зазначені в законі.
– дія обов’язкового страхування відбувається незалежно від внесення страхових платежів. У випадках, коли страховик не сплатив належні страхові внески, вони стягуються в судовому порядку.
– з метою спрощення страхової оцінки і порядку виплати страхового відшкодування встановлюються норми страхового забезпечення у відсотках від страхової суми або в грошових одиницях на один об’єкт.

Добровільна форма страхування побудована на дотриманні таких принципів:

– добровільне страхування діє на добровільних засадах. За ним страхові відносини оформляються договором страхування, який укладається відповідно до правил страхування. Правила страхування розробляються страховиком самостійно для кожного виду страхування. В них визначаються загальні умови і порядок здійснення конкретним страховиком окремих видів страхування;

– вибіркове охоплення добровільним страхуванням. Воно пов’язане з тим, що не всі страхувальники виявляють бажання брати в ньому участь.
– добровільне страхування завжди обмежено терміном страхування. При цьому початок і закінчення терміну оговорюється в договорі. Безперервність добровільного страхування можна забезпечити тільки шляхом повторного переукладання договорів на новий термін;
– страхове забезпечення з добровільного страхування залежить від бажання страхувальника.

Наприклад, серед видів добровільного страхування є такі:

– страхування наземного транспорту (КАСКО);
– страхування майна;
– страхування від нещасних випадків;
– страхування професійної відповідальності (окрім певних професій);
– страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена законодавством);
– туристичне страхування;
– добровільне медичне страхування та інші.

Зазначимо, що окремі види страхування можуть проводитись як в обов’язковій, так і в добровільній формах.
Серед “масових” страхових продуктів, якими користуються багато людей, хіба що “автоцивілка” належить до обов’язкового страхування. Тому твердження про те, що людей масово змушують купувати страховки, є хибним та немає нічого спільного з реальним станом речей у страхуванні.

Будьте обізнаними та бережіть себе і ваших рідних!