Страхування може замінити перевірку ДСНС: як працює Закон

Нещодавно певного реформування зазнала система державного контролю з боку ДСНС, проте лише частково, для певного кола суб’єктів і за певних умов.

Ітиметься про прямі збитки, завдані пожежами, які складають чималу суму (понад 12 мільярдів гривень, а загальні матеріальні втрати – біля 50 мільярдів гривень). Компенсацію збитків у переважній кількості випадків покладено на бюджет, оскільки стягнення з безпосередніх винуватців часто стає неможливим через відсутність відповідних коштів. Таким чином, законодавець вирішив перевести гарантування відшкодування збитків у площину обов’язкової страхової цивільної відповідальності.

Головні принципи та механізми запобіганню аварійним ситуаціям продовжує регулювати Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ), який і передбачає застосування системи страхування для захисту майнових інтересів суб’єктів господарювання і громадян від шкоди, яку може бути заподіяно внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Відповідно до нового закону в КЦЗУ з’явилась нова стаття, яка визначає поняття аудиту пожежної та техногенної безпеки та регулює його механізм дії.

На який термін можна застрахуватися

За новими правилами, якщо суб’єкти господарювання із середнім та/або незначним ступенем ризику укладуть договір страхування своєї відповідальності перед третіми особами, які можуть постраждати від діяльності цих суб’єктів, проведення перевірок відтерміновується на:

– 6 років поспіль – щодо суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику;

– 10 років поспіль – щодо суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику.

Страховик і суб’єкт господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику подають інформацію про укладення договору страхування відповідальності, що містить реквізити та строк дії такого договору, відомості про страховика і страхувальника, а також страхові суми, до ДСНС протягом 10 робочих днів із дня його укладення. Порядок і форму такого повідомлення встановлює ДСНС за погодженням із Національним банком України.

Як замінити страхуванням пожежні перевірки

Договір страхування відповідальності не може бути достроково припинено, окрім його припинення за рішенням суду. У разі дострокового припинення дії договору страхування відповідальності страховик протягом 10 робочих днів із дня припинення дії договору повідомляє про це ДСНС. Порядок і форму такого повідомлення встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, за погодженням з НБУ.

Відомості про укладення та припинення дії договору страхування відповідальності вносять до Реєстру договорів страхування відповідальності ДСНС. Реєстр договорів страхування відповідальності оприлюднюють на офіційному вебсайті ДСНС.

У разі відсутності інформації про наявність чинного договору страхування відповідальності ДСНС включає відповідного суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у найближчому плановому періоді, відповідно до ступеня ризику.

Які вимоги до договору страхування

Договір страхування відповідальності повинен передбачати страхування від таких ризиків: пожежа, вибух (у тому числі вибух побутового газу); виробнича аварія; витік води з системи пожежогасіння; руйнування будинків, споруд і конструкцій; ураження електричним струмом. Договір страхування відповідальності може передбачати також страхування від інших ризиків.

Розмір страхової суми за договором страхування відповідальності встановлюють у такому договорі за домовленістю сторін з урахуванням результатів аудиту пожежної та техногенної безпеки, він не може становити для суб’єктів господарювання:

• із середнім ступенем ризику – менше 3 тисяч мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, установленому законом на 1 січня року укладення договору страхування відповідальності;

• із незначним ступенем ризику – менше 2 тисяч мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, установленому законом на 1 січня року укладення договору страхування відповідальності.

Щоб не потрапити у річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2023 рік, страховики або суб’єкти господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику повинні подати інформацію про укладення договору страхування відповідальності до 15 листопада 2022 року.

СК “Рідна” пропонує страхування відповідальності перед третіми особами, у тому числі, аби уникнути пожежних перевірок. Дізнавайтеся деталі за тел. (095) 696-45-43 чи на e-mail ol@sk-ridna.com.ua