Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “СК “Рідна”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “СК “Рідна”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів