Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2022 р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2022 р.

АТ «СК «РІДНА»  повідомляє, що Наглядовою Радою АТ «СК «РІДНА» прийняте рішення про скликання та дистанційне проведення  чергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «РІДНА».

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 28 жовтня 2022 року. Загальні збори будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Порядок).

Дата розміщення бюлетенів для голосування  17 жовтня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті АТ «СК «РІДНА»  https://sk-ridna.com.ua.

Дата початку голосування17  жовтня 2022 року.

Дата завершення голосування – 28 жовтня 2022 року (до 18.00).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів – 24 жовтня 2022 року (станом на 24.00).

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення чергових зборів (електронний підпис)